Energie stravy

[text_block style=“style_1.png“ align=“left“ font_size=“16″]Ve všem co na tomto světě existuje, hraje obrovskou roli energie. Bez energie by neexistovalo vůbec nic. Energie je odrazem pohybu atomů ve všem živém i neživém.

Vzpomínám si na svá školní léta, kdy mne fyzikální zákonitosti velmi ohromovaly. Přesně si vybavuji den, kdy jsem seděla v lavici a s úžasem začala chápat rozdíl mezi kinetickou energií a potenciální energií. Kinetická energie je energie v pohybu (činnosti), např. padající balón z okna na pevnou zem. Potenciální energie je energií v klidu, tzv. uskladněná energie, má potenciál pro využití. Je to energie v nepohybujícím se balónu.

Stejně tak i potraviny obsahují energii potenciální do určité míry. A to do takové, než ji  uvolní enzymy a ostatní chemické látky. Pak se z této potenciální energie stane energie kinetická, aktivnější a elektrizující.

Elektromagnetická energie v tepelně upravovaném jídle je daleko nižší, než v jídle syrovém. Při ohřívání jakékoli sloučeniny se mění její molekulární struktury. Když ohříváme vodu, změní své tekuté skupenství (voda) na plynné (pára). Vlivem vyšší teploty se v potravinách nenasycené tuky stávají nasycenými (ve vodě rozpustné složky jsou zničeny, zůstanou zachovány jen některé prvky v tucích obsažené). Navíc při tepelné úpravě řady potravin dochází ke vzniku nebezpečných a dokonce karcinogenních sloučenin. (hl. maso)

Jak už bylo mnohokrát řečeno, teploty nad 42°C v závislosti na čase ničí řadu životadárných enzymů obsažených v syrové potravě, které jsou nezbytně nutné jako katalyzátory.

Vaše tělo bude tím víc zdravější, čím víc budou mít energie vaše buňky. Té původní čisté energie (někdy nazývané též jako bioenergie), kterou obsahuje syrová rostlinná strava v podobě ovoce, zeleniny, ořechů, semen atd. Naopak čím méně budou mít vaše buňky této původní nezměněné energie (zničené tepelnou úpravou), tím více budou oslabené.

Zařaďte proto každý den do svého jídelníčku stále větší a větší množství syrové rostlinné stravy plné těch správných bioenergií, které dokáže stvořit jen sama příroda. Zapomeňte na zaběhnutý program z vašeho dětství, že bez snídaně v podobě rohlíku se šunkou, chleba s nutellou či smaženého vejce se slaninou se vaše tělo ráno neobejde. Já podobný způsob takového nejen ranního stravování kdysi striktně dodržovala a myslela si, že jenom tak je to správné. Ovšem zdravotní problémy a vše ostatní včetně obrovské únavy po každé snídani mne nasměrovaly na dnes již přirozenější cestu stravování v podobě živé rostlinné stravy bohaté na patřičné energie, díky kterým mé tělo prospívá a já zvládnu po ránu udělat 10x více věcí, než jak tomu bylo kdysi v minulosti.

A jak si takové snídaně vlastně připravovat? Jak se to všechno naučit? Co si kde nakoupit?  Jak to vše zkombinovat a časově zvládnout i naplánovat? … Sledujte mé webové stránky www.evabenek.com , inspirujte se a na vše si udělejte svůj vlastní názor.[/text_block]

8th May 2018
[fb_comments style=“light“ title=“Koment%C3%A1%C5%99e“ lang=“cs_CZ“ posts_number=“10″ width=“940″ order=“social“]

Napsat komentář