ZMĚNA LOGA

Od dubna 2018 jsem se rozhodla změnit logo. Původně pod jménem “Eva Benek“ byl uveden pojem “Raw food“.  Nyní jej nahradil pojem “CELEK“.

Ti z vás, kteří mou práci sledujete již několik let, víte, že s pojmem „Raw food“ jsem začínala již v roce 2012. Léto toho roku bylo pro mne velmi klíčové. Obrovská bolest a zároveň velké uvědomění mne doslova donutilo změnit své dosavadní názory včetně původního pohledu na svět a to hlavně v oblastech přirozeného zdraví.

V průběhu let se hlad po dalších informacích jen zvyšoval a já zjistila, že nejen jídlem je člověk živ, ale kolikrát je škodlivější myšlenka, která jídlo při vkládání do úst člověka doprovází a utváří způsob, jakým bude jeho tělo na konkrétní stravu reagovat, než jídlo samotné.

Pravé hodnoty, které chci s lidmi nadále sdílet, se netýkají jen většinového množství syrové rostlinné stravy, kterou stále preferuji, jako největší podíl v jídelníčcích. Ale týkají se i vlivu psychiky čili každodenních emocí, které mají pro lidské zdraví, kondici a vitalitu v každém věku, svůj velký význam, než jen pouhá strava.

Vezmete-li si člověka pravidelně sportujícího a stravujícího se tou nejpestřejší syrovou rostlinnou stravou ve kvalitě, o které se nám všem na současné planetě může jen zdát a bude-li tento člověk v neustálém stresu, bude nadávat na celý svět, bude protivný na rodinu, své přátelé, neustále bude preferovat jen své ego, bude si stěžovat a litovat sám sebe …, tak tento člověk nikdy nebude plně zdráv a ve vysoké trvající kondici.

Vezmete-li si člověka, jež ve svém jídelníčku preferuje většinové množství raw food a zbytek tvoří sice rostlinná, ale vařená strava a zároveň je tento člověk přirozeně šťastný a spokojený jen z důvodu svého bytí, neřeší ze své pozice neřešitelné, dokáže se každý den radovat z maličkostí jako malé dítě a tvořit v komunitě jež jej obklopuje přátelskou energii, umí naslouchat a porozumět svému okolí, aniž by si vztahoval různé informace na sebe a vytvářel si kdovíjaké domněnky … , tak tento člověk na základě své emocionální stability, bude daleko zdravější, než výše uvedený "kolega".

Všechno je o našem vývoji, o úrovni našeho vědomí a také o tom, jak moc jsme ochotni se učit novému a nechat odejít to staré.

To vše jsou důvody, které symbolizují význam slova “CELEK“. Pro mne to znamená především:

  • Chápající, vlídná a láskyplná rodina s otevřeným srdcem pracující na vztazích mezi všemi jejími členy a také respektující společně stanovené bezpečnostní limity, pravidla a hranice.
  • Za druhé je to harmonická emocionální stabilita mezi dětmi a jejich rodiči neboť jsem přesvědčená, že čím více dětí bude na naší planetě vychováváno na základě bezpodmínečné lásky rodičů, na základě učení dětí svému vlastnímu tempu vývoje, na základě učení našich dětí se svobodně sám za sebe rozhodovat a v případě špatného rozhodnutí a z ní následující chyby, je netrestat, ale přirozeně je naučit chybu pochopit a napravit, na základě vědomého naslouchání dětem, na základě být jim jako rodič tím nejlepším vzorem, což je výzva i pro změnu chování a přístupů naučených autoritativních principů výchovy u nás dospělých, tím více bude naši planetu vědomě obnovovat a pečovat o ní celá řada velmi moudrých, laskavých a sebevědomých bytostí, které dokáží hravě řešit různé konflikty bez potřeby lhaní, podvádění, manipulace i násilí!
  • Za třetí je to kvalitní, výživná a zdravá strava v podobě co největšího množství vlastních výpěstků či v podobě možnosti nákupu od poctivých farmářů či sousedů.
  • Za čtvrté je to i s kvalitní stravou spojená péče o naši půdu, o každý kousek země, kam můžeme zasadit strom, květinu, zeleninu a obohacovat tak společný svět zelení, která je podstatou našeho života, zdraví a vitality. Maximální úcta k Přírodě, k její obnově, regeneraci.
  • Za páté je to postupné odnaučování se konzumnímu způsobu života a vrátit se opět k tomu, co je pro lidské bytosti jejich základní přirozeností. To znamená nekupovat nepotřebné plastové hračky, průmyslově zpracované jídlo s řadou složek, které jsou téměř neidentifikovatelné, vědomě omezovat nákup všeho, co je zabaleno v plastu či obsahuje nerecyklovatelné materiály. Poškozené věci společně s našimi dětmi opravovat, zašívat, zalepovat a místo nákupu stále nových hraček raději s dětmi nějaké vyrábět a především stimulovat jejich vývoj veškerými podněty venku.
  • Za šesté je to každodenní pobyt s dětmi v Přírodě, protože z té jsme všichni vzešli. Jakmile se všichni lidé oddělí od Přírody, nastává kolaps člověka jako takového po všech stránkách. Fyzické, psychické, emocionální, zdravotní i té duchovní.
  • Za sedmé je to věnování každodenní pozornosti přirozené fyzické aktivitě ve prospěch všech orgánů a správně fungujících detoxikačních principů apod.
  • Za osmé je to věnovat každodenní pozornost, alespoň na krátkou dobu, sami sobě v podobě čtení knihy, koukání na pracující včely, sezení u ohniště, či jakékoli jiné příjemné relaxace. Tyto relaxační stavy jsou natolik potřebné pro uvolnění nahromaděného napětí i stresu. V těchto stavech řada myslitelů objevila své fascinující vynálezy či uvědomění jako např. Archimédes při koupeli ve vaně či Einstein při holení se před zrcadlem. Když člověk nechá plynout své myšlenky, jen tak, bez nějakého kritického hodnocení či jiného druhu vědomé analýzy a započne s relaxací, vždy dostane odpovědi či způsoby řešení, které třeba i týdny před tímto uvolněním hledal.
  • Za deváté je to nevěnování pozornosti všem okolnostem, které člověku nepřinesou žádná pozitiva v jeho prospěch, ale jen posílí už tak velké napětí a stres z každodenního náročného koloběhu. Těmi okolnostmi jsou myšleny především násilí propagující média jako TV a jiné zdroje těchto zpráv, dále pak nekonečné prohlížení cizích profilů na sociálních sítích a také hádky a dohady s dalšími lidmi o neřešitelných fiktivních problémech současných politiků a lídrů tahajících za provázky dnešního světa. Všechno to jsou jen nástroje, jak odvést pozornost od vašeho vlastního života a jen neustále zvyšovat ve vašich životech napětí, jež vede k nemocem, zášti, smutku a řadě bezvýchodným situacím.
  • Za desáté se starejme každý o své přirozené vědomé já. Ega nechme na pravidelné okamžiky stranou a zaměřme se na skutečný život v přítomném okamžiku. Neboť ten, kdo žije nepřetržitě v minulosti a lituje se, žije v depresi. Ten kdo žije v neustálé budoucnosti a maluje si fiktivní možné situace svého života, žije v neustálé nervozitě. Ale ten kdo žije, či se o to alespoň pravidelně pokouší, v přítomném okamžiku, svou minulost má již zpracovanou a svou každodenní aktivní pozitivní přítomností si postupně vytváří i příznivou budoucnost pro své vlastní bytí.

To vše výše uvedené tvoří harmonický celek, na kterém bychom se měli všichni vědomí lidé snažit každodenně pracovat a učit se od sebe navzájem. Vyměňovat si názory, naslouchat si, nekritizovat jeden druhého, ale skutečně v klidu se snažit žít životem přítomného bytí.

To vše jsou důvody, díky kterým jsem ve svém logu místo pojmu “Raw food“ upřednostnila pojem “CELEK“.